شنبه 21 تير 1399  

اخبار

برگزاری جشن هفته کتاب

به مناسبت هفته کتاب جشنی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

1398/8/29 چهارشنبه
برگزاری جشن هفته کتاب
نسخه قابل چاپ