شنبه 21 تير 1399  

isi

isi.

راهنمای استفاده از پایگاه استنادی Web of Science.

در آمدی بر Web of Science

·مؤسسه اطلاعات علمی یا (Institute for Scientific Information) ISI مؤسسه‌ای با تمرکز بر علم سنجی و انتشارات علمی در سال 1960 تأسیس شده است.

·این مؤسسه برای نخستین بار توسط یوجین گارفیلد تأسیس شد و سپس در سال 1992 توسط مؤسسه تامسون خریداری شد و با نام Thomson scientific  شناخته می‌شد و این مؤسسه علمی بخشی از شرکت Thomson reuters بود.

·در حال حاضر این مؤسسه توسط شرکت Clarivate Analytics خریداری و مدیریت می شود.

·4.     آی اس آی هر سال گزارشی را تحت عنوان گزارش استنادی مجلات علمی که با سر واژه JCR      journal citation reports) )  معروف است ارائه می‌کند که در آن مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی خود را براساس شاخصی با عنوان ضریب تأثیر (Impact Factor) رتبه بندی می‌کند.

·در حال حاضر امکان رصد علمی پژوهشگران، مؤسسات، مجلات و ... در Web of Science  وجود دارد و امکانات جدیدی نیز بر آن افزوده می گردد.

·این مجموعه دارای زیر مجموعه هایی است که نمایه شدن مقالات به Index در این بخش ها منوط می باشد، از جملهCPCI-S, ESCI, CPCI-SSH SCI-Expanded, SSCI,

·جهت استفاده از این مجموعه نیاز به اشتراک دسترسی می باشد.

 

با وارد کردن آدرس http://apps.webofknowledge.com صفحه زیر نمایش داده می شود:
 


 

در بخش های مختلف امکان جستجو و محدود کردن جستجو به فیلدهای مورد نظر وجود دارد.
 

مثال: جستجوی مقالات 5 سال اخیر با عنوان Nephritis


نتایج جستجو
 

 

نمایی از گزارش استنادی جستجوی انجام شده