شنبه 21 تير 1399  

تماس با ما

-.


آدرس بیمارستان:خیابان احمد آباد - بیمارستان شهید بهشتی آبادان

کدپستی:6316648371

شماره تماس :           1-53329400         5-53323094

شماره همراه مسئول کتابخانه: 09369441190

پست الکترونیک کتابخانه:
lbh@abadanums.ac.ir

فرم ارسال درخواست