يكشنبه 15 تير 1399  

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه

-.

1. وارد سایت کتابخانه شوید، سپس در سمت راست صفحه در پایین منو  بر  "نرم افزار کتابخانه" کلیک کنید.

یا

 2. آدرس lis.abadanums.ac.ir:8080 را وارد نمایید.
در کادر جستجو کلیدواژه خود را وارد کنید.

یا

یا جستجوی پیشرفته را انتخاب نمایید. سپس با انتخاب فیلد مورد نظر(عنوان، موضوع و پدیدآور) ، نوع ماده (کتاب فارسی، لاتین)، محل نگهداری و ... منابع مورد نظر را جستجو کنید.
در لیست ظاهر شده روی منبع مورد نظر کلیک کنید.
با استفاده از شماره راهنما و در صورت لزوم راهنمایی کتابدار کتاب را در قفسه بیابید.