يكشنبه 15 تير 1399  

گزارش عملکرد سال 97

گزارش عملکرد کتابخانه بیمارستان بهشتی در سال 1397.

پیش از افتتاح

  1. بازدید از فضای موجود جهت کتابخانه
  2. برگزاری جلسات برنامه ریزی و هماهنگی تعمیر و تجهیز فضا
  3. خرید منابع اولیه در نمایشگاه کتاب اردیبهشت 97
  4. کنترل فضا پس از آماده سازی (برق، شبکه و ...)
  5. خرید تجهیزات و فضاسازی داخلی
  6. تهیه ابزار کار کتابداری سرعنوان ها، دفتر ثبت، مهر و ....
  7. فهرستنویسی، ثبت و آماده سازی منابع
  8. اطلاع رسانی در زمینه افتتاح کتابخانه بیمارستان